Albanian Arabic Bulgarian Croatian English French German Greek Italian Japanese Macedonian Norwegian Portuguese Serbian Slovenian Swedish Turkish
E diel, 24 Nandor 2013 18:50

Ndertimi Qabes

Written by 
Rate this item
(0 votes)

Qaba është ndërtesa e parë, e cila është e ndërtuar, qe te admirohet dhe adhurohet emri i Zotit, siç mund të shihet nga sure e trete, ajeti 96, e Kur’anit, Allahu XH. Sh. thotë ne kete ajet: “Shtëpia e pare -faltore, e cila është ndërtuar botes, është ajo në Mecca. Qaba është e ndertuar dhe bota drejtohet kah Qabe, duke i kërkuar Perëndisë rrugen e drejte te njerezimit. (Duke u falur dhe drejtuar Zotit).


Qaben e ndërtoi, në përputhje me urdhërin e Perëndisë, Ibrahim a.s.  me djalin e tij Ismail. Kur e ndertuan, ata thane: “Zoti ynë, prano kete veper prej nesh! Ti je Ai , i cili ndegjon fjalet tona dhe i Cili din  synimet tona !”
Qaba është një vend i shenjte qe nga koha e Ibrahimit A.S. paganet Arab konsideronin si tempull të shenjtë, dhe nga të gjitha anet vini ne Mecca per adhurim.
Shenjtëria e saj me se miri shihej ne urdherin e Plotefuqishmit, te behet pelegrinazh dhe gjate namazit te drejtohemi ne ate drejtim. Qaba eshte, qe nga koha kur e ndertoi Ibrahim a.s. dhe deri ne diten e sotit, disa here e renovuar.
Gjate ndertimit Ibrahim a.s. vendosi ne kendin lindor nje gur te zi (hagjerul-esved). Guri edhe sot e kesaj dite gjendet ne ate vend dhe sherben si shenje , prej nga fillon tavafi. Guri eshte shternguar me nje kurore te bakrit , mbi eshte vendosur nje shirit e veshur me argjent dhe ar. Gjeresia e gurit eshte rreth 20 cm.
Qaba është ne forme katerkendeshi .Eshte e ndërtuar nga gurëzit e fortë kaltërosh , dhe është e naltë 15 metra. Anët ku gjendet hagjerul-esved dhe përball, janë te gjata nga dhjetë metra.Dera është e ngritur 2 metra nga toka, dhe deri te dera arrihet me shkalle, te cilet jane te lëvizshme, dhe sipas nevojes vendosen.

 

 

CONSTRUCTION OF KA’BA

KA’BA is the first building, which is built; it rises and magnifies the name of Allah xh.sh., as can be seen from the third sure, ajet 96 of the Holy Qur’an. Allah xh. sh. says: ‘The first house-the temple, which is built for the world is in Mecca. It is honored, asking God the right way. (Worshiping).
KA’BA is built, according to the commandment of God, by Ibrahim a.s.and his son Ismail. When they built, they said, “Our Lord, accept this work from us! You’re the One who hears our words and our intentions!”
KA’BA is a sanctuary from the time of Ibrahim a.s. and pagan Arabs have considered holy temple, and from all parts of the world came to Mecca for pilgrimage.
Its holiness is best seen in the order of Almighty, should go on pilgrimage and worshippers have to be turned toward it. KA’BA is, few time renovated since Ibrahim a.s.time.
While constructing Ibrahim a .s. placed in its eastern corner a black stone hagjerul-esved). The stone is still there today on the site and serves as a sign of where to tavaf begin.  It is ringed wreath, over is made with golden and silver belt. Size of it is about 20 cm.
KA’BA is tetragon shape, and is 15 meters high. Side, at Hadjerul esved and its opposite, are ten meters long.  The door is two meters high. For climbing is used ladder which is mobile and when there is a need is used.

Perktheu dhe pershtati:

Prof. Tyrhan Spahiu / femijetislam.com

Last Updated (Monday, 23 November 2009 20:06)

Read 13608 times Last modified on E shtunë, 01 Mars 2014 16:44
Login to post comments

Reklama e juaj